D

Dlaczego warto

Bł. M. Darowska o rekolekcjach - dlaczego warto odprawiać rekolekcje?

Żyjemy bardzo szybko i często bez głębszej refleksji. Nasza codzienność wymaga od nas nieustannej gotowości by sprostać wielu wyzwaniom i stawić czoła trudnościom. Często nie mamy wystarczająco dużo czasu na modlitwę tak na potrzebną w utrzymaniu żywej relacji z Bogiem. Brakuje nam chwil odpoczynku, który mógłby zregenerować nasze siły fizyczne i duchowe.

 W świecie pełnym zawirowań tracimy kierunek i zapominamy do czego zostaliśmy stworzeni i powołani.

Rekolekcje są więc dla nas współczesnych szczególnie potrzebne. Są one momentem zatrzymania się i przyjrzenia się sobie na drodze własnego życia. Aby nie stracić orientacji potrzebujemy refleksji na temat sensu i celu naszych codziennych działań. Aby nie zgubić najcenniejszej relacji potrzebujemy czasu na przedłużona modlitwę. By nie zatracić relacji ze sobą trzeba nam bycia w ciszy, która przywraca harmonię, gdyż pozwala usłyszeć własne serce. 

Dlatego właśnie warto przyjeżdżać na rekolekcje i dni skupienia.

Rekolekcje mogą mieć różny charakter: ogólny, gdy pragniemy pogłębić relację z Bogiem i naszą wiarę lub szczegółowy, np. przed podjęciem ważnej decyzji - rekolekcje powołaniowe, przedślubne lub inne. Każdy rodzaj rekolekcji ma swoją specyfikę i dostosowane do niej treści. 

To co je łączy, to czas na modlitwę indywidualną, Eucharystię, spowiedź czy rozmowę rekolekcyjną. Aby owocnie przeżyć czas skupienia, warto skorzystać z zasad sformułowanych przez bł. Marcelinę Darowską, która sama regularnie odprawiała rekolekcje i je prowadziła dla wielu młodszych i starszych kobiet. Oto one.

Warunkami dobrych rekolekcji są:

Czysta intencja

Czysta intencja, czyli podjęcie się tej pracy ze względu na Boga, na Jego Wolę

Cisza

Oderwanie się od wszelkich roztargnień zewnętrznych i wewnętrznych

Skupienie

Skupienie i zachowanie milczenia

Otwartość

Gotowość na wszystko, co poznam, ze jest względem mnie Wolą Boga

Kto decyduje się na rekolekcje, powinien pragnąć całym swym sercem:

Poznanie

Poznać siebie w prawdzie, korzystając ze wszystkich dostępnych środków

Wola Boża

Poznać Wolę Bożą w stosunku do siebie

Odpowiedź

Chcieć odpowiedzieć na nią z gotowością na wszystko

Owocami dobrze przeżytych rekolekcji powinny być:

Zrozumienie

Zrozumienie i ocena swojej przeszłości

Postanowienie

Dobre postanowienie na przyszłość

Widzenie drogi

Jasne widzenie drogi nakreślonej przez Wolę Boga

Umocnienie

Umocnienie i pokój ducha

Do rekolekcji trzeba stawać pokornie, ale stawać z wiarą, bez wiary nie będzie łaski, nie będzie nic

"Pokora daje łaskę, wiara daje siłę"

P