Rekolekcje
i warsztaty

Wyszukaj:

W

Rekolekcje

Warsztaty

R

Rekolekcje grupowe

Rekolekcje grupowe organizowane lub współorganizowane przez Siostry Niepokalanki

Tego typu rekolekcje odbywają się zwykle w weekendy. Zaczynamy w piątek późnym popołudniem, a kończymy w niedzielę po obiedzie, ok. godz.14.00.
Rekolekcje odbywają się w grupach od kilkunastu do ok. 30 osób;
w czasie epidemii w grupach mniejszych. W zależności od tematyki
i charakteru rekolekcji mogą one odbywać się w ciszy lub w częściowej ciszy (np. cisza tylko w sobotę lub w ustalonych porach dnia). 
Oprócz konferencji uczestniczki biorą udział w modlitwie, 

Eucharystii, spotkaniach w grupach dzielenia; mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania lub rozmowy z siostrami.
Czasami organizowana jest adoracja Najświętszego Sakramentu przez całą noc. Chętne rekolektanki mogą czuwać przy Panu w zależności od swoich potrzeb i możliwości. Zapraszamy na tego typu rekolekcje zazwyczaj tylko kobiety, choć czasami organizujemy rekolekcje dla grup mieszanych, np. rekolekcje dla nauczycieli. Więcej szczegółów podajemy przy zaplanowanych rekolekcjach.

Rekolekcje grup z zewnątrz

Dom Rekolekcyjno-Formacyjny służy również grupom zorganizowanym i różnym wspólnotom, które szukają miejsca na przeżycie rekolekcji wraz ze swoim kapłanem. Zapraszamy takie grupy do nas. Służymy wtedy rekolektantom poprzez udostępnienie miejsca oraz przygotowywanie posiłków.

"Rekolekcje to czas łaski – to środek łaski, jeden z najsilniejszych" - Bł. Marcelina Darowska

R