D

Rekolekcje grupowe

Rekolekcje grupowe organizowane lub współorganizowane przez siostry niepokalanki

Tego typu rekolekcje odbywają się zwykle w weekendy. Zaczynamy w piątek późnym popołudniem, a kończymy w niedzielę po obiedzie, na który zapraszamy na godz. 13:00. Rekolekcje odbywają się w grupach od kilkunastu do ok. 30 osób; w czasie epidemii w grupach mniejszych. W zależności od tematyki i charakteru rekolekcji mogą one odbywać się w ciszy lub w częściowej ciszy (np. cisza tylko w sobotę lub w ustalonych porach dnia). 

Oprócz konferencji uczestniczki biorą udział w modlitwie 
Eucharystii, spotkaniach w grupach dzielenia.

Mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania lub rozmowy z siostrami. Czasami organizowana jest adoracja Najświętszego Sakramentu przez całą noc, tak aby chętne rekolektanki mogły czuwać przy Panu po pół godziny każda, wybierając sobie godzinę nocną. Zapraszamy na tego typu rekolekcje zazwyczaj tylko kobiety, choć czasami organizujemy rekolekcje dla grup mieszanych, np. rekolekcje dla nauczycieli. Więcej szczegółów, np. plan, podajemy przy zaplanowanych rekolekcjach.

Rekolekcje grup z zewnątrz

Dom Rekolekcyjno-Formacyjny służy również grupom zorganizowanym i różnym wspólnotom, które szukają miejsca na przeżycie rekolekcji wraz ze swoim kapłanem. Zapraszamy takie grupy do nas. Służymy wtedy rekolektantom poprzez udostępnienie miejsca oraz przygotowywanie posiłków.

"Pokora daje łaskę, wiara daje siłę"

P