Rekolekcje
i warsztaty

Wyszukaj:

W

Rekolekcje

Warsztaty

Adres

WROCŁAW

Data rozpoczęcia

Data rozpoczęcia rekolekcji
8 luty 2022

Data zakończenia

Data zakończenia rekolekcji
23 październik 2022

Miesiąc

Miesiąc w którym odbywają się rekolekcje
LutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecSierpieńWrzesieńPaździernik

Rok

Rok w którym odbywają się rekolekcje
2022

Prowadzący

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie rekolekcji
opiekun PROGRAMU - Jadwiga Juros - psycholog, terapeuta, superwizor

Zapisy

Telefon i mail pod którym można zgłaszać się na rekolekcje
na adres e-mail: program.rozwojowy.nowy@gmail.com lub TELEFON: 600 437 376

Opis warsztatów

ZAPRASZAMY NA PROGRAM ROZWOJOWY: " GŁĘBIEJ, BLIŻEJ, WYŻEJ "

CELEM programu jest wspieranie uczestników w dążeniach rozwojowych, ukierunkowanych na zwiększanie dojrzałości ludzkiej w obszarach psychologicznym, społecznym i duchowym. Pośrednio program ma na celu profilaktykę w zakresie kryzysów psychologicznych, egzystencjalnych.

PROGRAM DAJE MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU W ZAKRESIE:

  • - umiejętności społecznych
  • - pogłębienia wiedzy i umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej
  • - zwiększenia świadomości własnych granic i praw osobistych
  • - zwiększania świadomości siebie, rozwoju inteligencji emocjonalnej
  • - pomocy w rozwiązywaniu własnych problemów emocjonalnych utrudniających pracę i kontakty z innymi ludźmi
  • - pogłębienia doświadczenia własnej tożsamości, poczucia mocy sprawczej

Program przeznaczony jest dla osób ŚWIECKICH, KONSEKROWANYCH i KAPŁANÓW zainteresowanych rozwojem osobistym – lepszym rozumieniem siebie, poprawianiem swoich relacji z innymi, głębszym przeżywaniem relacji z Bogiem i realizacji swego powołania. Jest również propozycją zwiększenia kompetencji inter- i intrapersonalnych dla osób zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem innym ludziom.

ORGANIZACJA PROGRAMU. Program składa się z 9 sesji, odbywających się w odstępach miesięcznych. Pierwsze zajęcia 40-godzinne trwają 5 dni. Zajęcia 15-16 godzinne trwają 3 dni (piątek-sobota-niedziela). Trening terapeutyczny trwa 6 dni. Zgłaszając się do programu, każdy decyduje się na uczestnictwo we wszystkich zjazdach i zobowiązuje się do uiszczenia płatności za wszystkie zajęcia (nawet jeśli był nieobecny).

Ponadto w czasie wakacji jest też możliwość uczestniczenia w rekolekcjach Duc in altum opartych na dynamice Lectio Divina.

MIEJSCE: Wrocław (treningi interpersonalny i terapeutyczny są na wyjeździe w Szymanowie). Nie zapewniamy noclegów (poza zjazdami na wyjeździe), ale możemy służyć dobrą radą gdzie można nocować w okolicy.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową w stałej grupie przez licencjonowanych trenerów  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz trenerów w procesie certyfikacji.

KOSZT UCZESTNICTWA w 190 godzinach zajęć wynosi 3500 zł. Konieczna jest wpłata zaliczki 550 zł. przy zapisie na program, co potwierdza zarezerwowanie miejsca i wlicza się w pierwszą ratę. Następnie można wpłacać po 350 zł w siedmiu ratach.

KONTO DO WPŁAT:   Jadwiga Juros       31 1050 1504 1000 0090 9772 0404

Koszty pobytu na zajęciach wyjazdowych i koszt rekolekcji nie jest wliczony w opłaty za program.

Przy zapisie będzie wstępna konsultacja, na którą można będzie umówić się na SKYPE.

Konsultacje i zapisy prowadzi Jadwiga Juros, opiekunka programu.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW:

 

ZJAZD

DATA

TEMAT

1.

08-12.02.2022

TRENING INTERPERSONALNY

2.

18-20.03.2022

warsztat „UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE”

3.

08-10.04.2022

warsztat "UCZUCIA - BOGACTWO I WYZWANIE”

4.

13-15.05.2022

warsztat „O POCZUCIU WŁASNEJ WARTOŚCI”

5.

10-12.06.2022

TRENING ASERTYWNOŚCI cz. 1

6.

01-03.07.2022

TRENING ASERTYWNOŚCI cz. 2

7.

17-22.08.2022

TRENING TERAPEUTYCZNY

8.

30.09-02.10.22

warsztat FOCUSINGU

9.

21-23.10.2022

warsztat RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
i PRZECIWDZIAŁANIA WYPALENIU